espa 2014-2022 espa 2014-2022

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ Κατασκήνωση για 15 ημέρες με την Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ)

Η Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ) παρέχει σε γονείς ανέργους και εργαζόμενους με μισθωτή σχέση εργασίας, μια μοναδική ευκαιρία να μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους εντελώς δωρεάν κατασκήνωση  με το «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις».
Είναι ένα Πρόγραμμα επιδότησης δικαιούχων της παροχής για τη διαμονή των παιδιών τους, ηλικίας 6 έως 16 ετών.
Το Πρόγραμμα καταρτίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.
Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ).
Τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες.
Οι δικαιούχοι γονείς, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ του Προγράμματος, είναι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων, που γεννήθηκαν από 01/01/2007 έως 14/06/2017.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του Προγράμματος, είναι οι γονείς ωφελούμενων τέκνων, οι οποίοι έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2021, μέχρι 30.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα για το έτος 2022
:

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

 • Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
 • Ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
 • Άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι έγγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (οικογενειακό εισόδημα, αριθμός παιδιών) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ).
Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2023.

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 27.05.2023 και ώρα 23:59, οπότε θα παραμείνει ανοικτή για όλα τα ψηφία ΑΦΜ, ως εξής:

 • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ > 1, 2
  Ημερομηνία υποβολής αίτησης > 22/05/2023
 • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ > 3, 4
  Ημερομηνία υποβολής αίτησης > 23/05/2023
 • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ > 5, 6
  Ημερομηνία υποβολής αίτησης > 24/05/2023
 • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ > 7, 8
  Ημερομηνία υποβολής αίτησης > 25/05/2023
 • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ > 9, 0
  Ημερομηνία υποβολής αίτησης > 26/05/2023
 • ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ
  Ημερομηνία υποβολής αίτησης > 27/05/2023

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.:
https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis?tab=kataskinotiko-proghramma-2022&tab2=genikes-plirofories&tab3=

ΔΩΡΕΑΝ Κατασκήνωση για 15 ημέρες με τον e-ΕΦΚΑ

Το πρόγραμμα καλύπτει 15 ημέρες δωρεάν διαμονή για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ μπορούν να συμμετάσχουν:

 • Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία ασφαλισμένων των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ (Δικαστικοί Επιμελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου.
 • Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, συνταξιούχων των πρώην φορέων ETAA/TAN, ΤΑΥΤΕΚΩ ((ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ – ΚΑΠ-ΔΕΗ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ και ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ.
 • Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων των πρώην φορέων, που συγχωνεύτηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ:
https://www.efka.gov.gr/el
ή στον ιστότοπο:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-eephka
κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς TAXIS.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ:
https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2022

ΔΩΡΕΑΝ Κατασκήνωση για 15 ημέρες με ΔΗΜΟΥΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΔΗΜΟΙ

 • ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (12ημερα προγράμματα).
  Ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής επιλέγει τους δικαιούχους σύμφωνα με εισοδηματικά κριτήρια ενώ ανάλογα το εισόδημα οι γονείς είτε δεν πληρώνουν είτε καταβάλουν ένα ποσοστό από το κόστος της διαμονής του παιδιού.
 • ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΛΛΟΓΟΙ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 • ΚΑΠ-ΔΕΗ (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ)
 • ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε
 • ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
 • Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ) Υπαλλήλων
 • ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 • ΟΛΠ Α.Ε.
 • ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε – MORPACK Α.Ε.
 • ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.
 • ΟΠΕΚΑ
 • ΕΟΠΥΥ Υπαλλήλων
 • ΕΔΟΕΑΠ
 • ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (πρώην Αττικό Μετρό και ΤΡΑΜ)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ ΝΠΙΔ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Υπ. Πολιτισμού)
ΙΔΙΩΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα της εβδομάδας είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο δραστηριότητες και εμπειρίες για τα παιδιά. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον κατασκηνωτικό θεσμό και τα οφέλη του.
Βασικό πλεονέκτημα της κατασκηνωτικής ζωής, εκτός από το παιχνίδι και την ξεγνοιασιά, είναι η δυνατότητα που δίνεται στα παιδιά να πάρουν πρωτοβουλίες και να ανεξαρτητοποιηθούν.
Μέσα στην μαγική αυτή παιδική κοινότητα και την ομαδική ζωή μαθαίνουν εκτός από δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις. Ο κατασκηνωτικός θεσμός βοηθά τα παιδιά να γίνονται ανεξάρτητα, δυνατά και να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους.
Επιλέξετε προγράμματα 15 ημερών, με ελάχιστη διαμονή τις 7 διανυκτερεύσεις – 8 ημέρες.
Οι ηλικίες που εξυπηρετούνται είναι από  6 έως 16 ετών.
Σας προτείνουμε να επιλέξετε ως μέρα άφιξης μια μέρα που ξεκινά και το 15νθημερο πρόγραμμα, έτσι το παιδί θα έχει όλα τα πλεονεκτήματα τη 1ης μέρας για γνωριμίες και της έναρξης του προγράμματος δραστηριοτήτων.

Καλέστε μας για επιπλέον πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 3618850 ή κάντε ηλεκτρονικά την κράτησή σας, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Εγγραφής Κατασκηνωτή και θα σας καλέσουμε άμεσα για επιβεβαίωση.