ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

""
1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης:
E-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Θέση Εργασίας:
Κατασκηνωτική Εμπειρία:
Προϋπηρεσία σχετική με το παιδί:
Ιδιαιτερότητες, ειδικότητες, Hobby και ενασχολήσεις (π.χ. basketball, taekwodo, απασχόληση με άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.):
0 /
Έχετε ξαναδουλέψει στην Kinderland;
Αν ναι, σε ποιά θέση;
Κάντε upload το CV σας:
Επιλογή Αρχείου
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder