ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Από την Πέμπτη 12.4.2018 έως 1.5.2018 και ώρα 23:59 θα μπορούν οι δικαιούχοι του προγράμματος να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής

για την ένταξη των παιδιών του ηλικίας 6 έως 16 στο δεκαπενθήμερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ του Προγράμματος είναι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2002 έως 14.06.2012.

Τα ωφελούμενα παιδιά δηλώνονται από τους δικαιούχους στην αίτησή τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του Προγράμματος είναι οι γονείς ωφελούμενων τέκνων, οι οποίοι έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή,

όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ φορολογικού έτους 2016 μέχρι 28.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα:

Eίναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ
ή
Eίναι άνεργοι και :
α. έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας
ή
β. είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό 4 μηνών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Η είσοδος για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται :

i. είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
ii. είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το TAXISnet
προκειμένου να τους αποδοθούν διαδικτυακά κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
(Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ: θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις
υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να εκδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης).

Πατήστε Εδώ για την υποβολή της αίτησής σας http://www.oaed.gr/e-yperesies

Καλέστε μας για επιπλέον πληροφορίες και προκρατήσεις σε μια από τις παρακάτω περιόδους στο τηλέφωνο 210 3618850

Tο προσωπικό μας μπορεί να σας κατευθύνει σε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την ηλεκτρονική αίτηση στον ΟΑΕΔ .

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018

Α’: 17/6 (Κυριακή) – 1/7 (Κυριακή)
Β΄: 23/6 (Σάββατο) – 7/7 (Σάββατο)
Γ΄: 1/7 (Κυριακή) – 15/7 (Κυριακή)
Δ’: 15/7 (Κυριακή) – 29/7 (Κυριακή)
Ε’: 22/7 (Κυριακή) – 5/8 (Κυριακή)
Στ΄: 27/7 (Παρασκευή) – 10/8 (Παρασκευή)