ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ 15ΝΘΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Αναρτήθηκαν, τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017 με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 


Οι Δικαιούχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 19.05.2017 μέχρι την 23.05.2017 και ώρα 23:59.

 Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 24.05.2017 και ώρα 14:00.

Καλέστε μας στο 210 3618850 για να επιβεβαιώσετε την προκράτησή δίνοντάς μας τον αριθμό της επιταγής.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει κατά την ημέρα προσέλευσης των κατασκηνωτών να προσκομίσουν στη γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση γιατρού πως το παιδί είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες
2. Φωτοτυπία εμβολίων 
3. Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατητίουο δικαιούχου
4.  Επίσημο έγγραφο με ΑΦΜ και ΔΟΥ, σε φωτοτυπία (εκκαθαριστικό)
5. Επίσημοέγγραφο με το ΑΜΚΑ του δικαιούχου και το ΑΜΚΑ των παιδιών (ΚΕΠ)

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 3618850 Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 με 19.00 και Σαββατοκύριακο απο τις 09.00 έως τις 15.00.ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2017


Πρόγραμμα 22 ημερών (Ασφαλιστικά Ταμεία - Εταιρείες - Σύλλογοι)
Α’: 17/6 (Σάββατο) - 8/7 (Σάββατο)
Β’: 9/7 (Κυριακή) - 30/7 (Κυριακή)
Γ’: 31/7 (Δευτέρα) - 21/8 (Δευτέρα)

Πρόγραμμα 15 ημερών ΟΑΕΔ
Α’: 18/6 (Κυριακή) - 2/7 (Κυριακή)
Β’: 24/6 (Σάββατο) – 8/7 (Σάββατο)
Γ’: 2/7 (Κυριακή) - 16/7 (Κυριακή)
Δ’: 16/7 (Κυριακή) - 30/7 (Κυριακή)
Ε’: 23/7 (Κυριακή) – 6/8 (Κυριακή)
ΣΤ’: 28/7 (Παρασκευή) - 11/8 (Παρασκευή)
Η’: 6/8 (Κυριακή) - 20/8 (Κυριακή)

Για προκρατήσεις καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 3618850 ή ηλεκτρονικά εδώ.

Ημερήσιες Εκδρομές και Επισκέψεις

Ο χώρος και οι εγκαταστάσεις μας είναι μοναδικές για ημερήσιες εκδρομές και αθλητικές δραστηριότητες.
Περισσότερα »