ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ του Προγράμματος είναι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2002 έως 14.06.2012.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του Προγράμματος είναι οι γονείς ωφελούμενων τέκνων, οι οποίοι έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ φορολογικού έτους 2016 μέχρι 28.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα:

 

1. Eίναι εργαζόμενοι και :
Για το έτος 2017 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

2. Eίναι άνεργοι και :
α. Για το έτος 2017 έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας
ή
β. είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό 4 μηνών

 

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ , ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις γίνεται με μοριοδότηση.

 

Η είσοδος για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται :
i. είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
ii. είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το TAXISnet
προκειμένου να τους αποδοθούν διαδικτυακά κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
(Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ: θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να εκδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης).

 

Πατήστε Εδώ για την υποβολή της αίτησης σας http://www.oaed.gr/e-yperesies

 

Καλέστε μας για επιπλέον πληροφορίες και προκρατήσεις σε μια από τις παρακάτω περιόδους στο τηλέφωνο 210 3618850 ή κάντε ηλεκτρονικά την προκράτησή σας και θα σας καλέσουμε άμεσα για επιβεβαίωση:   ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

 

Tο προσωπικό μας μπορεί να σας κατευθύνει σε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την ηλεκτρονική αίτηση στον ΟΑΕΔ .
Α’: 17/6 (Κυριακή) – 1/7 (Κυριακή)
Β΄: 23/6 (Σάββατο) – 7/7 (Σάββατο)
Γ΄: 1/7 (Κυριακή) – 15/7 (Κυριακή)
Δ’: 15/7 (Κυριακή) – 29/7 (Κυριακή)
Ε’: 22/7 (Κυριακή) – 5/8 (Κυριακή)
Στ΄: 27/7 (Παρασκευή) – 10/8 (Παρασκευή)