Παιδικές Κατασκηνώσεις Kinderland Παιδικές Κατασκηνώσεις Kinderland

52

YEARS

Unforgettable Summers in Greece!!!

Welcome to Camp Kinderland!!! A magnificent summer camp, outdoor & athletic campus with a long tradition of excellence since 1964. Kinderland offers campers from around the world a wonderful, fun-filled summer experience in a friendly, family, warm atmosphere.

Inspired by our firm belief in the many benefits of camping and true to our principles, we have created a fantastic environment that offers campers from around the world an amazing opportunity to experience high quality summer vacation in Greece.

Camp Kinderland, a pioneering and active member of the Greek and International camping communities, enjoys an outstanding reputation. Our greatest spokespersons are the thousands of campers who enthusiastically return year after year. We are honored to have earned their love and trust.

We are extremely proud of Kinderland. This beautiful, dynamic and special place awaits you.

Let's spend this summer together!

Μέλος των:

Video Kinderland

Watch fun moments from our camp life! Enter

Sessions - Summer 2015


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – 22 ημερών
Α’ περίοδος: 18/6 Πέμπτη– 10/7 Παρασκευή
Β’ περίοδος: 12/7 Κυριακή – 3/8 Δευτέρα

ΟΑΕΔ - 15 ημερών
Α’ περίοδος : 17/6 Τετάρτη – 1/7 Τετάρτη
Β’ περίοδος: 1/7 Τετάρτη – 15/7 Τετάρτη
Γ’ περίοδος: 15/7 Τετάρτη – 29/7 Τετάρτη
Δ’ περίοδος: 29/7 Τετάρτη – 12/8 Τετάρτη

Κατασκηνωτικά προγράμματα εταιρειών – ιδιωτών
22 ημερών – 15 ημερών – 11 ημερών