ΕΦΚΑ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΦΚΑ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Από την Πέμπτη 12/4/2018 έως 1/5/2018 και ώρα 23:59 οι δικαιούχοι του Προγράμματος θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής για την ένταξη των παιδιών τους ηλικίας 6 έως 16 χρονών, στο δεκαπενθήμερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Read more

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΔ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΔ

Από την Πέμπτη 12/4/2018 έως 1/5/2018 και ώρα 23:59 οι δικαιούχοι του Προγράμματος θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής για την ένταξη των παιδιών τους ηλικίας 6 έως 16 χρονών, στο δεκαπενθήμερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Read more

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ

Από την Πέμπτη 12/4/2018 έως 1/5/2018 και ώρα 23:59 οι δικαιούχοι του Προγράμματος θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής για την ένταξη των παιδιών τους ηλικίας 6 έως 16 χρονών, στο δεκαπενθήμερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Read more